Seçim kutusu’ndan birden çok değerin PHP’ye aktarılması

Html form nesnelerinden seçim kutusunu <select multiple> şeklinde kullanmak ve seçim nesnesinin ismini verirken ismin sonuna “köşeli parantezler” [] eklemek bu nesne ile birden çok seçim yapılabilmesine ve değerlerin form’dan dizi şeklinde php’ye aktarılmasına olanak sağlamaktadır. Aşağıdaki örnekte html formunun nasıl düzenlendiği gösterilmektedir;
[code lang=”html”]


[/code]

Bu formdan veriyi alabilmek için $_POST[] kullanmak en iyi yöntemdir. Burada veriye erişmek için $_POST[tatlisecimi][0] kullanılırsa ilk seçime $_POST[tatlisecimi][1] kullanılırsa ikinci secim değerine erişilebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *