PHP’de Çok Boyutlu Dizileri Sıralamak

PHP çok boyutlu dizileri sıralamak için array_multisort işlevi kullanılır. Elbette bu işlev tek satırda çalışmamakta öncesinde dizinin belirli bir biçime getirilmesi gerekiyor. O konunun detayına hiç girmeden php.net’deki şu arkadaşın yazmış olduğu işlev bu işlemi çok kolaylaştırıyor. Bu makale biraz üzümünü ye bağını sorma şeklinde oldu ama amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok :) gelelim işleve ve kullanımına;
[code lang=”php”]
function array_msort($array, $cols)
{
$colarr = array();
foreach ($cols as $col => $order) {
$colarr[$col] = array();
foreach ($array as $k => $row) { $colarr[$col][‘_’.$k] = strtolower($row[$col]); }
}
$eval = ‘array_multisort(‘;
foreach ($cols as $col => $order) {
$eval .= ‘$colarr[\”.$col.’\’],’.$order.’,’;
}
$eval = substr($eval,0,-1).’);’;
eval($eval);
$ret = array();
foreach ($colarr as $col => $arr) {
foreach ($arr as $k => $v) {
$k = substr($k,1);
if (!isset($ret[$k])) $ret[$k] = $array[$k];
$ret[$k][$col] = $array[$k][$col];
}
}
return $ret;
}
// Sıralanacak dizi tanımlanıyor
$arr1 = array(
array(‘id’=>1,’name’=>’aA’,’cat’=>’cc’),
array(‘id’=>2,’name’=>’aa’,’cat’=>’dd’),
array(‘id’=>3,’name’=>’bb’,’cat’=>’cc’),
array(‘id’=>4,’name’=>’bb’,’cat’=>’dd’)
);
// array_msort işlevi sıralama ölçütleri bir dizi şeklinde tanımlanarak çağırılıyor…
$arr2 = array_msort($arr1, array(‘name’=>SORT_DESC, ‘cat’=>SORT_ASC));
[/code]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *